Leder på spring

Østjysk Ledelsesakademi udbyder i samarbejde med Cubion et lederafklaringsforløb – Leder på spring. Forløbet er for dig, der har talent for og lyst til ledelse. Formålet med forløbet er at give dig mulighed for personlig afklaring af, om du ønsker at gå ledervejen og viden om, hvad der skal til for at blive leder. Leder på spring er således en personlig afklaring – og ikke en egentlig udvikling af dine lederkompetencer. Hvis du er interesseret i lederafklaringsforløbet, har spørgsmål til forløbet eller gerne vil tilmelde dig, skal du kontakte din lokale HR-konsulent, som også kan give dig adgang til tilmeldingsskemaet. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale HR-konsulent her.

Tilmelding til lederafklaringsforløb i efteråret 2017 skal ske senest den 15. juni 2017. Tilmeldingen er bindende.
Herunder kan du læse mere om lederafklaringsforløbet.

Succeskriterier

Succeskriterierne for lederafklaringen er:

 • At den enkelte deltager bliver afklaret i forhold til om vedkomne ønsker at gå ledervejen
 • At deltagerne får et billede af, hvad ledelse og det at være leder er
 • At deltagerne får tegnet konturerne af en kommende mulig karriere som leder
 • At deltagerne får mod på og lyst til at gå ledervejen i egen kommune
 • At der opstår netværk på kryds og tværs af de fem kommuner som på kort og lang sigt kan danne grundlag for videndeling, erfaringsudveksling og netværk

At de fem kommuner opnår et solidt og kvalificeret vækstlag af fremtidige ledere.

Indhold

Indholdet i lederafklaringsforløbet er overordnet:

 • Iagttagelsesfasen: Fællesdag 1 og 2 – Introduktion til forløb, ledelse og ledelse i det offentlige, profilanalyse og leg med ledelsespositioner.
 • Afklaringsproces: Individuel hjemmeopgave om lyst og mod på ledervejen.
 • Fremtidsfasen
  – Fællesdag 3 – Mig som leder
  – Karrieresamtalen
  – Fællesdag 4 Min vej mod ledelse. Kobling til egen organisation
 • Coaching i netværksgrupper
 • En dag i praktik hos en erfaren leder

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen i forløbet:

Billede_Lederafklaring

 

Hvis du vil vide mere om forløbet så kan du se en grafisk oversigt over forløbet her: Overblik-over-Lederpåspring

Du kan også læse en uddybende forløbsbeskrivelse her: Lederafklaringsforløbet.